Lektor do reklam

Lektor do reklam

Lektor do reklam to dysponujący wyjątkowymi umiejętnościami specjalista, którego głos może znacząco wzbogacić przekaz różnych spotów marketingowych. W tego typu projektach duże znaczenie ma zarówno interesujący scenariusz, jak i nietuzinkowa forma. Reklama ze ścieżką narracyjną zawsze powinna być spójna i profesjonalnie wyprodukowana. Do jej ważnych elementów często należy właśnie głos lektora, który trzeba odpowiednio dobrać i nagrać.

Spis treści:
Kiedy najbardziej się przydaje?
Spot marketingowy
Spot dźwiękowy i wizualny
Jaki głos będzie najlepszy?
Odpowiedni projekt
Scenariusz
Przygotowanie do nagrania
Jak głos jest nagrywany?
Profesjonalna produkcja

Kiedy lektor do reklam najbardziej się przydaje?

Lektor do reklam zwykle wykorzystywany jest jako narrator w stosunkowo krótkich, nieprzekraczających kilkudziesięciu sekund spotach i klipach na potrzeby marketingowe. Zależnie od specyfiki takiego projektu, jego emisję można zaplanować chociażby dla telewizji, radia czy internetu. Obecnie spoty tego typu wciąż należą do wyjątkowo popularnych narzędzi promocyjnych, ponieważ kompleksowo oddziałują na potencjalnych konsumentów. Na jakość reklamy w takiej formie znacząco wpływa profesjonalna produkcja, której jednym z ważnych etapów jest właśnie dobór odpowiednich głosów. Wiele z nich możesz znaleźć w bazie lektorskiej naszego studia SoundProve, gdzie zajmujemy się też profesjonalną realizacją nagrań z ich udziałem.

Spot marketingowy

Głos lektora można na różne sposoby wykorzystać w spocie marketingowym. Z reguły takie reklamy składają się z kilku segmentów, takich jak wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie. W pierwszym z nich można zasygnalizować odbiorcy nazwę produktu czy usługi, a także przedstawić ich kluczowe cechy oraz wzbudzić zainteresowanie. W rozwinięciu głos narratora może omawiać najważniejsze zalety oferty, a także intrygować i prezentować korzyści związana ze skorzystaniem z niej. Elementem wieńczącym reklamę jest zakończenie, które stanowi formę zaproszenia do współpracy lub zakupu. W segmencie tym można przedstawić główne informacje i argumenty przemawiające za wyborem danego produktu czy usługi.

Spoty dźwiękowe i wizualne

Głos lektora można wykorzystać zarówno w spotach wyłącznie dźwiękowych, jak i tych połączonych z przekazem wizualnym. W obu jednak przypadkach kluczowe znaczenie ma skupienie narracji na wrażeniach słuchowych. Lektor powinien w oryginalny i przykuwający uwagę sposób wykorzystać percepcję potencjalnych konsumentów. Najlepsze reklamy odwołują się zarówno do realnych faktów, jak i wyobraźni czy stanu emocjonalnego odbiorców. Z tego względu dobór głosu dopasowanego do specyfiki promowanej oferty oraz docelowego przekazu jest niezwykle ważny. W reklamie duże znaczenie ma też stosowany język, który powinien być łatwo zrozumiały i najlepiej potoczny. Sam lektor musi ponadto dbać o szybkość i poprawność wypowiedzi. Poza prawidłowo skonstruowaną ścieżką narracyjną, na jakość gotowego spotu wpływają też efekty dźwiękowe czy muzyka.

Jaki lektor do reklamy będzie najlepszy?

Lektor do reklamy musi przede wszystkim skupiać uwagę słuchaczy, ponieważ zwykle przekazuje stosunkowo proste i nieskomplikowane informacje. Jego głos powinien być zrozumiały, wyrazisty i charakterystyczny, aby zachęcał potencjalnych odbiorców do podjęcia sugerowanych działań. W wielu spotach praktyczne okazuje się częste powtarzanie nazwy promowanej usługi czy produktu, ponieważ ułatwia to jej zapamiętanie. W reklamach audio i video trzeba pamiętać o nieco innym rozłożeniu akcentów, z uwagi na odmienny sposób oddziaływania na odbiorców oraz ukierunkowanie emisji na różne media. Tworzenie takiego spotu wymaga podjęcia szeregu działań obejmujących projektowanie, produkcję i postprodukcję. Na koniec wydajemy gotowe pliki emisyjne, które można od razu wykorzystać w celach reklamowych.

Odpowiedni projekt

W naszym studio zapewniamy Klientom kompletny nadzór nad realizowanymi projektami, dzięki czemu zawsze pozostają one zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami. Na początek konieczne jest sporządzenie briefu stanowiącego punkt wyjścia do tworzenia materiału z udziałem lektora. Projekt spotu reklamowego powinien uwzględniać zarówno założone cele marketingowe czy biznesowe danej kampanii, jak i ogólny przekaz czy specyfikę grupy odbiorców. Wszystkie promocyjne nagrania dźwiękowe przygotowujemy z myślą o konkretnych zastosowaniach, włącznie z rodzajem mediów wykorzystywanych do ich emisji czy samą formą prezentacji. Ważnym aspektem pozostaje na tym etapie budżet, w oparciu o który można precyzyjnie ustalić możliwości produkcyjne. Istotne znaczenie mają też terminy, w których spot reklamowy musi zostać ukończony oraz przekazany Klientowi.

Studio nagrań

Scenariusz

W scenariuszu spotu reklamowego trzeba bardzo dokładnie wyznaczyć poszczególne elementy, włącznie z rozpisaniem kwestii czy rozplanowaniem muzyki i efektów dźwiękowych. Zależnie od założeń kreatywnych, treść reklamy może przedstawiać określoną historię lub koncentrować się bezpośrednio na ofercie. Z reguły taki spot trwa maksymalnie kilkadziesiąt sekund, jednak mimo to może zawierać wiele cennych informacji. Kluczowe znaczenie ma umieszczenie w nim jedynie istotnych elementów, które będą zarazem odpowiadać autorskiej wizji projektu pod względem stylu wypowiedzi lektora, rodzaju podłożonej muzyki czy ogólnej dynamiki nagrania.

Przygotowanie do nagrania

Etap przygotowań do nagrania musi być zaplanowany bardzo starannie. Poza skompletowaniem zespołu realizacyjnego oraz niezbędnego zaplecza technicznego, kluczowe znaczenie ma dobór samego głosu. W naszym banku znajdziesz wiele interesujących brzmień męskich, damskich czy dziecięcych, a także zagranicznych. Aby terminowo zrealizować wszystkie prace, niezbędne jest dokładne rozpisanie pełnego harmonogramu produkcji. Po ustaleniu i potwierdzeniu poszczególnych elementów, rozpoczyna się właściwa produkcja spotu reklamowego.

Jak lektor do reklamy jest nagrywany?

Lektor do reklamy nagrywany jest bezpośrednio w procesie produkcji danego spotu. Wybrany wykonawca odczytuje swoje kwestie, które zostają rejestrowane w odpowiednich warunkach oraz przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu audio. W zależności od scenariusza oraz jego specyfiki, do reklamy nagrać możemy muzykę lub skorzystać z gotowych utworów. Efekty dźwiękowe także da się zarejestrować od podstaw bądź też zastosować wcześniej opracowane pliki dostępne w obszernych bazach.

Profesjonalna produkcja

Po nagraniu, zmontowaniu i przeprowadzeniu licznych zabiegów postprodukcyjnych, reklamowy materiał dźwiękowy z udziałem lektora jest już gotowy. W naszym studio SoundProve zawsze kreatywnie podchodzimy do każdego projektu. Z tego względu przygotowane spoty zawsze bazują na odpowiednim scenariuszu, a także posiadają idealnie wpasowane głosy lektorskie. Wszystkie nagrania możemy przeprowadzić bezpośrednio w naszym studio bądź też skorzystać z dostarczonych nam materiałów. Zachęcamy do kontaktu oraz sprawdzenia aktualnej oferty SoundProve.

Zadzwoń Napisz