Produkcja spotu reklamowego

Produkcja spotu reklamowego

Produkcja spotu reklamowego to proces, który polega na kompleksowym przygotowywaniu tego typu materiału dźwiękowego. Usługa ta obejmuje szereg etapów, włącznie z napisaniem scenariusza, doborem podkładu muzycznego, nagraniem lektora oraz połączeniem wszystkich elementów w spójną całość. Produkcją spotów reklamowych dla różnych zastosowań zajmuje się doświadczone studio dźwiękowe SoundProve.

Spis treści
Na czym polega ten proces?
Jak przebiega produkcja?
Projekt spotu reklamowego
Tworzenie scenariusza
Przygotowanie do produkcji
Nagrywanie dźwięku
Oferta SoundProve

Na czym polega produkcja spotu reklamowego?

Produkcja spotu reklamowego polega na przygotowaniu krótkiego, zwykle kilkudziesięciosekundowego materiału dźwiękowego na potrzeby marketingowe. W zależności od projektu, jego emisja może być zaplanowana z myślą o nadawaniu m.in. w radiu, TV, Internecie czy obiektach handlowych. Spot reklamowy jest obecnie jednym z najskuteczniejszych narzędzi reklamowych, ponieważ podświadomie oddziałuje na odbiorców. O jego jakości w dużym stopniu zależy staranność przy realizacji poszczególnych etapów procesu produkcji.

Z czego składa się spot reklamowy?

Prawidłowo skonstruowany, dźwiękowy spot reklamowy składa się z kilku części. Podstawę stanowi wprowadzenie, które powinno przyciągnąć uwagę słuchaczy. Element ten najczęściej sygnalizuje nazwę produktu czy usługi ,ma postać intrygującego pytania lub przedstawia podstawowe cechy oferty. Kolejną częścią spotu jest rozwinięcie, prezentujące kluczowe korzyści związane ze skorzystaniem z reklamowanej propozycji. Słuchacz może dzięki temu poznać zalety oferowanego produktu lub usługi, a także zrozumieć ewentualne straty poniesione w przypadku braku podjęcia sugerowanych działań. Spot reklamowy wieńczy zakończenie, czyli forma zaproszenia do dokonania zakupu lub nawiązania współpracy. Element ten zawiera podstawowe argumenty oraz informacje, które przedstawia możliwe sposoby skorzystania z oferty.

Najważniejsze elementy

Dźwiękowe spoty reklamowe nie pozwalają na zastosowanie efektów wizualnych, dlatego koncentrują się głównie na wrażeniach słuchowych. Kluczowe znaczenie ma oryginalny sposób przekazu, który powinien efektywnie wykorzystywać słuchową percepcję potencjalnych odbiorców. Dobry spot reklamowy odwołuje się zarówno do stanu emocjonalnego, jak i wyobraźni słuchaczy. Ważnym elementem produkcji takiego materiału jest dobór lektora, który posiada charakterystyczny i dobrze dopasowany do specyfiki promowanej oferty głos. Nie bez znaczenia pozostaje stosowany język, najlepiej potoczny i łatwo zrozumiały dla słuchaczy. W produkcji spotu kluczowa jest zarówno właściwa szybkość, jak i czas wypowiedzi. Poza odpowiednio skonstruowaną ścieżką lektorską, taki materiał może zawierać również starannie dobraną muzykę oraz efekty dźwiękowe.

Czym cechuje się dobry spot?

Dźwiękowy spot reklamowy powinien być przede wszystkim wyrazisty i czytelny. Jego celem jest skupienie uwagi słuchaczy, dlatego musi przekazywać treści stosunkowo nieskomplikowane i proste. W ten sposób ich odbiorca będzie bardziej skłonny do tego, aby szybko podjąć sugerowane działania. Spot audio powinien być przy tym łatwy do zapamiętania, w czym bardzo pomaga odpowiednia częstotliwość powtarzania nazwy reklamowanego produktu lub usługi. W porównaniu do reklam zawierających efekty wizualne, specyfika przekazu takiego materiału wymaga nieco innego rozłożenia akcentów. Odmienne jest także oddziaływanie na odbiorców, ze względu na ukierunkowanie emisji na nieco inne media.

Audycja radiowa

Jak przebiega produkcja spotu reklamowego?

Produkcja spotu reklamowego obejmuje pełen zakres działań produkcyjnych, a więc etap przygotowań, właściwą produkcję oraz postprodukcję. Klient posiada pełen nadzór kreatywny nad projektem, który zawsze realizowany jest zgodnie z oczekiwaniami oraz wymaganiami. Proces produkcji kończy się wydaniem plików emisyjnych, gotowych do wykorzystania w dowolnej formie przez zamawiającego.

Projekt

Produkcja spotu rozpoczyna się od sporządzenia briefu, który stanowi punkt wyjścia do pracy nad materiałem. W projekcie uwzględnia się przede wszystkim biznesowe i marketingowe cele kampanii, a także grupę docelową oraz główny przekaz. Każdy spot dźwiękowy opracowywany jest z myślą o konkretnym zakresie eksploatacji, a tym samym rodzaju mediów w których będzie emitowany oraz formie jego prezentacji. Na tym etapie określamy również budżet, który pozwala na skonkretyzowanie możliwości produkcyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje ustalenie terminów, w jakich spot ma zostać przygotowany oraz finalnie dostarczony do klienta.

Tworzenie scenariusza

Prace nad scenariuszem wymagają odpowiedniego wyznaczenia miejsca dla każdego z elementów spotu, a tym samym właściwego rozpisania kwestii lektorskich oraz rozplanowania efektów dźwiękowych czy muzyki. W zależności od określonej idei kreatywnej, treść takiej reklamy może skupiać się ściśle na prezentacji oferty klienta lub przedstawiać konkretną historię. W zaledwie kilkudziesięciu sekundach trwania spotu zawrzeć można bardzo wiele informacji, jednak kluczowe znaczenie ma uwzględnienie w treści wyłącznie niezbędnych elementów. Scenariusz określa tym samym całą autorską wizję realizacji projektu, która obejmuje m.in. dynamikę nagrania, styl wypowiedzi lektorów czy rodzaj muzyki.

Przygotowanie do produkcji

Etap przygotowawczy do produkcji jest procesem stosunkowo skomplikowanym, dlatego musi być bardzo dokładnie przeprowadzony. Wymaga bowiem pozyskania najlepszych dla danego projektu środków technicznych oraz skompletowania ekipy realizacyjnej, włącznie z wybraniem lektora. Niezbędne jest również rozpisanie całego harmonogramu produkcji, co pozwala na szybkie oraz terminowe zrealizowanie poszczególnych etapów prac. Kiedy wszystkie elementy są już ustalone i potwierdzone, rozpoczyna się właściwy proces produkcji dźwiękowego spotu reklamowego.

Nagrywanie dźwięku

Produkcja spotu obejmuje przede wszystkim realizację poszczególnych nagrań. Konieczne jest zarejestrowanie głosów lektorskich, odczytujących poszczególne kwestie. W SoundProve dysponujemy rozbudowaną bazą lektorów, w której znaleźć można wielu interesujących i zróżnicowanych wykonawców. W zależności od rodzaju projektu, konieczne jest też nagranie ścieżek wokalnych i instrumentalnych lub wykorzystanie gotowych utworów muzycznych. Efekty dźwiękowe również zarejestrować można od podstaw, bądź też skorzystać z gotowych plików dostępnych w rozbudowanych bazach.

Produkcja spotu reklamowego w SoundProve

Produkcja spotu reklamowego kończy się wówczas, gdy cały materiał jest już prawidłowo nagrany, zmontowany oraz poddany poszczególnym zabiegom postprodukcyjnym. W SoundProve staramy się kreatywnie podejść do każdego zadania, dlatego dbamy o profesjonalne przygotowanie scenariusza, dodanie lektorów oraz zaaranżowanie muzyki. Jesteśmy w stanie wykonać wszystkie nagrania w naszym studio, bądź też wyprodukować spot z materiałów dostarczonych przez klienta. Zapraszamy do skorzystania z usług dźwiękowych SoundProve.

Zadzwoń Napisz